logo

Jak sprzedać nieruchomość ?

Przyjmujemy do sprzedaży mieszkania, domy, nieruchomości komercyjne, działki, gospodarstwa i inne. Możemy również pomóc Państwu w wynajęciu Waszej nieruchomości. Zlecenie nam pośrednictwa wymaga, zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, umowy w formie pisemnej. Zanim podejmiemy się pośrednictwa oglądamy nieruchomość, robimy zdjęcia, uzgadniamy z właścicielem jej cenę ofertową, ustalamy stan prawny. Dokumenty potrzebne do zlecenia nam sprzedaży nieruchomości:

 • dowód osobisty;
 • akt notarialny kupna – sprzedaży lub orzeczenie o spadku
  (wraz z kwitem o zapłacie podatku od spadków i darowizny jeśli wystąpił obowiązek zapłaty podatku);
 • akt darowizny;
 • w przypadku własności spółdzielczej - przydział ze spółdzielni;
 • odpis z Księgi Wieczystej;
 • odbiór techniczny (w przypadku nowo wybudowanych nieruchomości);

w przypadku działek:

 • mapka,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • wypis z rejestru gruntów.


Umowę o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości podpisują wszyscy współwłaściciele lub przekazują pełnomocnictwo notarialne na sprzedaż nieruchomości.

Wynagrodzenie za nasze usługi wynosi 3,07 % brutto w przypadku standardowej umowy lub 6,15 % brutto w przypadku umowy typu "Sprzedaz ezpośrednia",  jest naliczane od kwoty sprzedaży i pobierane dopiero przy realizacji transakcji - zawarciu umowy przedwstępnej lub umowy kupna - sprzedaży.

Jak kupić nieruchomość ?

Nasze biuro dysponuje bogatą ofertą nieruchomości – mieszkalnych i komercyjnych, domów, gruntów, lokali i innych. Dzięki współpracy z biurami z całej Polski, jesteśmy również w stanie zaproponować Państwu pomoc w znalezieniu nieruchomości spoza naszej oferty. Zachęcamy do zarejestrowania się przez Państwa w bazie poszukujących klientów, ponieważ program komputerowy którym się posługujemy umożliwia nam kojarzenie Państwa oczekiwań z pojawiającymi się nowymi ofertami. Dzięki temu nawet jeśli akurat nie ma na rynku szukanej nieruchomości, w momencie jej pojawienia się my natychmiast dzwonimy do Państwa z informacją.

Kiedy znajdziecie Państwo interesującą nieruchomość udzielamy na jej temat podstawowych informacji. Jeżeli zechcecie zapoznać się z ofertą bliżej – zapraszamy do biura w celu podpisania umowy pośrednictwa i wskazania lokalizacyjnego. Umowa w sposób jasny określa kiedy i ile zapłacicie Państwo za nasze usługi. Nasze wynagrodzenie za pośrednictwo w zakupie wynosi 3,05 % brutto od wartości nieruchomości a w przypadku wynajmu – wysokość jednego czynszu najmu. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych, manipulacyjnych itp. Wynagrodzenie płatne jest wyłącznie w przypadku dokonania transakcji której przedmiotem jest nieruchomość pokwitowana we wskazaniu lokalizacyjnym.

Oferujemy pomoc w znalezieniu źródła finansowania zakupu – pozyskania kredytu bankowego. Współpracujemy w tym zakresie z większością lokalnych banków.

Do Państwa pozytywnej decyzji co do zakupu bądź najmu nieruchomości prowadzimy wszelkie formalności. Począwszy od pomocy w negocjacjach – odbieramy od Państwa pisemne oświadczenie woli nabycia z proponowanymi warunkami i przekazujemy je właścicielowi, organizujemy w naszym biurze i prowadzimy spotkanie - najczęściej skuteczne i uwieńczone transakcją. Wycofanie oferty ze sprzedaży w celu zatrzymania jej dla Państwa możliwe jest wyłącznie po przekazaniu Sprzedającemu zadatku lub zaliczki - w naszej obecności, w biurze firmy, po podpisaniu stosownej umowy przedwstępnej. Nasza pomoc obejmuje dostarczenie wzorów i sporządzenie umowy przedwstępnej (niezbędnej m. inn. w procedurze kredytowej), zgromadzenie dokumentów do transakcji i zorganizowanie we współpracy ze wskazanym notariuszem samej transakcji, a w końcu przekazanie nieruchomości.

Co możemy dla Ciebie zrobić ?

Nasza firma jest częścią Międzynarodowego Koncernu Obrotu Nieruchomościami WGN i koncentruje się na obsłudze regionalnego rynku nieruchomości, współpracuje także z pośrednikami na rynku krajowym i międzynarodowym. Nasze biuro położone jest w centrum miasta, w miejscu gwarantującym dobry dostęp i dojazd. Dzięki takiej lokalizacji nasi klienci nie mają problemu ze znalezieniem godnego zaufania pośrednika. Możemy zaoferować profesjonalny poziom usług, szeroką reklamę - w tym w internecie, specjalistycznych wydawnictwach ogólnopolskich, mediach lokalnych a także uczestnictwo Państwa oferty w targach krajowych i zagranicznych. Skuteczne pośrednictwo prowadzące do transakcji wymaga zaangażowania wiedzy i znacznych środków finansowych, technicznych oraz organizacyjnych. Umowa pośrednictwa z naszą firmą to gwarancja wykonania wszystkich niezbędnych działań dopasowanych do specyfiki nieruchomości.

Zakres obsługi którą oferujemy obejmuje między innymi:

Zakres proponowanej przez nasze biuro reklamy obejmuje:

Współpraca z Pośrednikiem to także dodatkowe korzyści, ponieważ:
Ze względu na sposób i zakres reklamy jaki oferujemy i jaki uznajemy za niezbędny dla skutecznego reklamowania nieruchomości proponujemy zawarcie umowy typu wyłącznego lub typu "Sprzedaż bezpośrednia". Tego typu umowa umożliwia nam prezentowania w mediach szczegółów dotyczących lokalizacji nieruchomości (mapy), zdjęć oraz oznakowania nieruchomości tablicami informacyjnymi. Wyłączność pozwala nam także na przekazanie oferty do wszystkich współpracujących biur pośrednictwa oraz umieszczenie jej w informatycznym systemie wspólnego oferowania MLS-WGN. Oznacza to, że kilkadziesiąt biur z całego kraju będzie miało nieruchomość w swojej ofercie, a wszyscy pośrednicy z Polski lub zagranicy którzy się do nas zgłoszą lub do których prześlemy ofertę będą mogli oferować Państwa nieruchomość swoim klientom niemal tak, jakby mieli podpisaną umowę z Państwem. Nasza współpraca z innymi biurami w żaden sposób nie obciąża Państwa dodatkowymi kosztami.

Rekomendujemy zawarcie z naszą firmą umowy w coraz bardziej popularnej formie, tj. na wyłączność typu "Sprzedaż bezpośrednia". W przypadku takiej umowy pośrednik reprezentuje wyłącznie właściciela nieruchomości i zobowiązuje się nie pobierać wynagrodzenia od kupującego. Nieruchomość reklamowana jest w sekcji "Bez prowizji od kupującego" z adnotacją: "W przypadku tej nieruchomości Biuro Nieruchomości WGN Ełk pobiera wynagrodzenie tylko od władającego nieruchomością". Taka informacja niewątpliwie zachęca klientów do zainteresowania się ofertą i znacznie ułatwia, często przyspiesza, marketing i sprzedaż nieruchomości. Jest to podstawowy typ umowy na rozwiniętych rynkach za granicą, w Polsce występujący coraz powszechniej i jest preferowany przez kupujących. W przypadku takiej umowy oczekiwane przez nas wynagrodzenie wynosi 6,15 % brutto od kwoty transakcji.

Możliwe jest także zawarcie standardowej umowy pośrednictwa na wyłączność. W takim przypadku nasze wynagrodzenie wyniesie 3,07 % brutto, jednak zastrzegamy tu sobie prawo do reprezentowania obu stron transakcji i pobrania wynagrodzenia także od kupujących.

Niezbędnym warunkiem przyjęcia nieruchomości do naszej oferty jest podpisanie przez wszystkich współwłaścicieli (lub ich pełnomocnika) umowy pośrednictwa, w celu sporządzenia której należy zgromadzić odpowiednie dokumenty. Są to:

1. dowód osobisty;
2. dokument stanowiący podstawę nabycia, może to być:
- akt notarialny nabycia,
- lub orzeczenie o spadku (wraz z kwitem o zapłacie podatku od spadków i darowizn - jeśli wystąpił obowiązek zapłaty podatku),
- lub akt darowizny;
3. w przypadku własności spółdzielczej - przydział ze spółdzielni;
4. odpis z Księgi Wieczystej;
5. odbiór techniczny (w przypadku nowo wybudowanych nieruchomości);
6. w przypadku działek: mapka, zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego, wypis z rejestru gruntów.

Dokładamy starań, by Państwa oferta została dobrze przygotowana do sprzedaży i skutecznie zaprezentowana na dynamicznie rozwijającym się i wymagającym rynku nieruchomości.